FMS-Malaysia.org

LATEST NEWS

Kaji Selidik berkaitan Imunisasi dan isu Polio

Kementerian Kesihatan Malaysia sedang menjalankan kajian bagi pelaksanaan mewajibkan pengambilan vaksin kepada kanak-kanak di Malaysia.

Sila klik di pautan ini.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeofDtXWXgf0ITv_eiYP0yjccmlXsm8K2Isyn7H4EOdZyYD_Q/viewform

Terima kasih.

Please mark your calendar.

Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *